Ảnh hưởng của thức ăn viên đến năng suất gia cầm

Cám viên

Chế biến thức ăn ở dạng thức ăn viên bền đồng nhất mang lại những lợi ích đáng kể, mật độ khối tăng làm giảm sự phân tách và vụn mịn của thức ăn, do đó làm giảm được những tổn thất. Hiệu quả chuyển hóa thức ăn được cải thiện nhiều vì nó làm cho sự cố tràn thức ăn ít hơn trong quá trình tiêu thụ. Việc ép viên cũng duy trì tính toàn vẹn của đường tiêu hóa và xử lý nhiệt có liên quan đến việc ép viên giúp cải thiện khả năng tiêu hóa thức ăn bằng cách vô hiệu hóa các yếu tố kháng dưỡng và do đó cải thiện được năng suất.

Việc ép viên duy trì được cấu trúc và chức năng bình thường của đường tiêu hóa. Mề của gia cầm được ăn khẩu phần ép viên phát triển tốt hơn so với gia cầm khác có mề bị teo mòn khi cho ăn khẩu phần được nghiền vì chúng không có tiểu phần hạt cứng để nghiền nát. Mề phát triển tốt có thể được coi là rào cản trong việc ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào đường tiêu hóa từ xa. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng ruột non được kết hợp tốt hơn với khẩu phần viên so với khẩu phần nghiền bột. Việc ép viên làm tăng chiều cao lông nhung do sự kích thích vật lý của lông nhung và do đó làm tăng khả năng hấp thu của ruột non. Nó cũng làm giảm độ dày của lớp cơ lót trong ruột non do đó cho phép tiếp xúc nhiều hơn giữa các chất dinh dưỡng và lông nhung.

Phát triển đường tiêu hóa

Ở gia cầm ăn thức ăn viên, có nhiều tinh bột dễ dàng đi vào hơn ở manh tràng từ gia cầm ăn thức ăn viên, dẫn đến tăng nồng độ acid béo bay hơi và giảm pH. Độ pH giảm có tác dụng kháng khuẩn đối với vi khuẩn gây bệnh xâm nhập vào phần xa của đường tiêu hóa. Trong một nghiên cứu, có sự giảm Salmonella trong manh tràng có liên quan đến việc giảm pH manh tràng và tăng lượng acid béo bay hơi với việc giảm số lượng Enterobacteriaceae manh tràng ở gà thịt đang sinh trưởng.

Việc ép viên và năng suất của gà

Cám viên

Cung cấp thức ăn dạng viên cho gà thịt có thể giúp giảm 67% năng lượng cần thiết cho việc ăn uống, và do đó hướng một lượng năng lượng như vậy vào mục đích sản xuất.Sự khác biệt về chuyển hóa thức ăn quan sát được trong nghiệm thức viên có thể có liên quan đến sự khác biệt về chất lượng viên. Điều được ước tính là cứ 0,01 trong chuyển hóa thức ăn bị mất với mỗi 10% tăng về ‘vụn mịn’ trong thức ăn dạng viên. Mặc dù chất lượng viên có thể biểu hiện đầy đủ ngay sau khi rời nhà máy thức ăn, chất lượng viên tại thời điểm đàn đang tiêu thụ thức ăn trong chuồng là điều đáng quan tâm. Do đó, mọi nỗ lực nên được hướng tới việc cải thiện chất lượng viên đến máng thức ăn cho gà thịt.

Con gà

Các ưu điểm khác của thức ăn viên bao gồm:

  • Giảm lãng phí thức ăn.
  • Giảm cho ăn có lựa chọn.
  • Giảm sự phân biệt thành phần.
  • Tiêu diệt sinh vật gây bệnh.
  • Giảm bụi và tăng tính ngon miệng do đó tạo tiêu thụ nhiều hơn.
  • Giảm không gian lưu trữ.
  • Tăng cường sử dụng phần xơ của thức ăn.
  • Thích nghi với việc cho ăn số lượng lớn và cơ giới hóa.
  • Cho phép hồ hóa phần nào tinh bột và biến tính protein trong ngũ cốc khiến chúng dễ bị tác động bởi enzyme và tiêu hóa tốt hơn.